Author Archives: blogthoca.edu.vn

Giải quyết gánh nặng ung thư: Cần xem xét các giải pháp giảm tác hại

photo 1652172518173 16521725199281134509287 0 0 366 586 crop 1652172646543513276892

Số liệu thống kê liên quan đến bệnh ung thư trên thế giới cho thấy đến năm 2020, Việt Nam xếp thứ 91/185 về tỷ suất mắc mới và thứ 50/185 về tỷ suất tử vong trên 100.000 người. Có 64% người hút thuốc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vẫn tiếp tục hút […]