Rừng cao su ở Kon Tum vào mùa thay lá

Những ngày giáp Tết, nhiều cánh vào mùa thay lá, tạo nên bức tranh thiên nhiên ấn tượng bởi sắc lá “nhuộm” vàng.

Rừng cao su ở Kon Tum vào mùa thay lá
Với cây cao su, tùy điều kiện thổ nhưỡng, cây sẽ cho thời gian thay lá khác nhau. Tuy nhiên, mùa thay lá thường rơi vào những tháng cuối năm.  Ảnh: Huy Đằng
Rừng cao su ở Kon Tum vào mùa thay lá - 1
Cánh rừng cao su ở Kon Tum đang vào mùa thay “áo mới”. Ảnh: Huy Đằng
Rừng cao su ở Kon Tum vào mùa thay lá - 2
Kon Tum là nơi đất đỏ bazan màu mỡ, thích hợp trồng cao su. Ảnh: Huy Đằng
Rừng cao su ở Kon Tum vào mùa thay lá - 3
Với cây cao su, tùy điều kiện thổ nhưỡng, cây sẽ cho thời gian thay lá khác nhau. Tuy nhiên, mùa thay lá thường rơi vào những tháng cuối năm.  Ảnh: Huy Đằng
Rừng cao su ở Kon Tum vào mùa thay lá - 4
Sắc đỏ, sắc vàng… sống động in lên nền trời xanh ngắt. Ảnh: Huy Đằng
Rừng cao su ở Kon Tum vào mùa thay lá - 5
Du khách bay dù lượn trên cánh rừng cao su mùa thay lá. Ảnh: Huy Đằng
Rừng cao su ở Kon Tum vào mùa thay lá - 6
Công nhân cần mẫn thổi thảm lá khô để phòng chống cháy cho cánh rừng cao su. Ảnh: Huy Đằng
Rừng cao su ở Kon Tum vào mùa thay lá - 7
Trong sắc vàng có những cây cao su đâm chồi biếc, báo hiệu mùa Xuân đang về. Ảnh: Huy Đằng
Rừng cao su ở Kon Tum vào mùa thay lá - 8
Đường đi trong rừng cao su được “trải” bằng một lớp thảm lá vàng. Ảnh: Huy Đằng

Theo Huy Đằng (Sài Gòn Tiếp Thị)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *