Tag Archives: Nghệ thuật thưởng trà

Nghệ thuật thưởng trà Việt

Như thế nào mới được coi là một chèn trà ngon? Thưa rằng chén trà đó phải hội đủ 5 yếu tố: sắc, thanh, khí, vị và thần. Cây trà trong khuôn viên Không gian Văn hóa Trà Long ĐỉnhThưởng trà là một nghệ thuật, nghệ thuật của sự tinh diệu. Chưa nói đâu xa, […]